Izglītības iestāde īsteno:

  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911)

doc-icon.png Pašvērtējuma ziņojums 204.14 kB

doc-icon.pngSalnavas pamatskolas  mācību  procesa  organizēšana  ar  2020.gada  1.septembri.58.81 kB

doc-icon.png Rīkojums20.50 kB

doc-icon.pngRīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes66.86 kB