Izglītības iestāde īsteno:

Pamatizglītības programma  (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)