Izglītības iestāde īsteno:

Pamatizglītības programma  (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

doc-icon.pngMežvidu pamatskolas pašvērtējuma ziņojums532.50 kB