Izglītības iestāde īsteno:

  • Pirmsskolas izglītības programma ( 01011111)
  • Pamatizglītības programma (21011111)

Interešu izglītības programmas:

Tautas deju pulciņš 1.-4.klasēs un 5.-9.klasēs
Vokālais ansamblis 1.-4.klasēs un 5.-9.klasēs
Mazpulks
Novadpētniecības pulciņš
Sporta spēļu pulciņš 7.-9.klasēs
Kustību rotaļu pulciņš 2.-3.klasēs
Teātra pulciņš
Darbojas sporta zāle – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00 – 21.00
Darbojas Kārsavas Mākslas un mūzikas skolas filiāle

doc-icon.png2019. gada Mērdzenes pamatskola pašvērtējums614.00 kB

doc-icon.png2018. gada Mērdzenes pamatskola pašvērtējums463.00 kB