Izglītības iestāde īsteno:

  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)