Pirmsskolas izglītības iestādes

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Izglītības iestāde īsteno: Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)

Kontakti

Vadītāja Ināra Laganovska

Malnavas iela 5, Kārsava,
Kārsavas nov., LV-5717

Tālrunis: 65733169, mob.tel. 27873567

E-pasts: karsavas.pii@karsava.lv

Pašvērtējuma ziņojums 2019./2020. m.g.

Pašvērtējuma ziņojums 2017./2018. m.g.

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

Izglītības iestāde īsteno: Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) Pašvērtējuma ziņojums aktualizēts 2020.g625.72 kB

Kontakti

Vadītāja Janīna Ņukša

Malnava, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV5750

Tālrunis: 28342785

E-pasts: malnavas.pii@karsava.lv

Piesakieties jaunumiem

Sapratu