Gādājot par gājēju ērtībām, Kārsavas centrā paralēli Sporta ielai tika izbūveta jauna ietve, kā arī pa cilvēku iemīto taku tika nobruģēts celiņš no Sporta ielas uz parku. Ietve sākās ar pieslēgumu pie esošās ietves Vienības ielā un ietve beidzās ar pieslēgumu ietvei, kas no parka izved uz Malnavas  un Sporta ielas krustojumu. Gājēju celiņa bruģakmeņa krāsa tika pieskaņota esošajam segumam parkā, ar sarkaniem un pelēkiem bruģakmeņiem.

Ietves izbūvi veica SIA “RUFS”, objekta būvuzraudzību – SIA “ Semita” un kopējās būvniecības izmaksas saskaņā ar līgumiem –  21678,54 EUR no  Kārsavas pašvaldības 2020. gada budžetā plānotiem līdzekļiem.

 Pašvaldība turpina ielu, laukumu un ietvju sakārtošanu pilsētā.

Jau pagāšgad bij plānota Estrādes ielas un gājēju ietves uz estrādi seguma atjaunošana. Līdzekļu trūkuma dēļ, tas netika izdarīts.

Šogad  gada sākumā tika izstrādāti būvprojekti Parka ielas seguma atjaunošana, Estrādes ielas bruģēšana un segas maiņa ietvei uz estrādi. Būvprojektu autors SIA “ RK projekti ”.

Uzreiz arī tika izsludināts iepirkums šiem būvprojektiem, bet lēmums netika pieņemts, jo piedāvāto pretendentu kopsummas šiem objektiem budžetā nebija plānotas tik lielas. Vasaras otrā pusē radās iespēja aizņēmumam Valsts kasē, kā rezultātā tiek atjaunots segums Parka ielā, tiek bruģēta Estrādes iela un segas maiņa uz estrādi.

Jūlijā tika noslēgti līgumi ar iepirkuma uzvarētāju SIA “DSM Meistari” no Daugavpils, objektā būvuzraudzību veic SIA “Semita” un kopējās būvniecības izmaksas saskaņā ar līgumiem –  149144,49 EUR.

Sagatavoja projektu vadītāja Inese Lipska