Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad pabalstu Ziemassvētkos varēs saņemt visas daudzbērnu ģimenes, kurās ir bērni no 18 līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās un ir vecāku apgādībā – EUR 30 apmērā par katru bērnu.

Lai saņemtu pabalstu, vecākiem Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums un izziņa no mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās un ir vecāku apgādībā.

Ziemassvētku pabalstu EUR 30 apmērā uz  vienu mājsaimniecību varēs saņemt vientuļie pensionāri un invalīdi kopš bērnības. Pabalsti tiks izmaksāti pagastu pārvalžu un Kārsavas novada domes kasēs – pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta.

Papildus šogad Ziemassvētku pabalstu varēs saņemt:

  • trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, tajā skaitā trūcīgas vai maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes – EUR 50 par katru bērnu, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu un izziņu par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās un ir vecāku apgādībā;
  • vienas atsevišķi dzīvojošas, nestrādājošas personas ar invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss – EUR 50 apmērā, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu.

Ziemassvētku pabalsta piešķiršanai, Sociālais dienests iesniegumus sāks pieņemt no šī gada 1. decembra. Pabalstus plānots izmaksāt no šī gada 11. decembra līdz 22. decembrim.

Par pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā.

Kārsavas novada iedzīvotāji, sasniedzot 80., 85., 90., 95. gadu vecumu no šī gada 1. decembra pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņems EUR 40 apmērā, savukārt, sasniedzot 100. un vairāk gadu jubileju EUR 100 apmērā.

Andžela Malakāne
Sociālā dienesta vadītāja