Pamatojoties uz 17.12.2020.Ministru kabineta rīkojumu Nr.777, Kārsavas novada pašvaldības iestādēs un pagastu pārvaldēs tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana. Klientu apkalpošana tiks veikta gan attālināti, izmantojot e-vidi iepriekš sazinoties pa tālruni vai izmantojot vienotā klientu apkalpošanas centra starpniecību—Kārsavas novada pašvaldība Kārsava, Vienības iela 53, LV-5717 (1.stāvā 1.kabinetā)  T:66954905; vai 28080810 karsava@pakalpojumucentri.lv

Kontakti:
Kārsavas novada pašvaldība – Tālr.: 65781395 ; 65781390 Fakss: 65711030 E-pasts: dome@karsava.lv

Kase – pārtrauc maksājumu pieņemšanu.Sociālie pabalsti tiks izmaksāti tikai 23.12.2020

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja sekretāre
Irēna Kaupuže T:26111413 malnava@karsava.lv

Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre Antra Bojāre T:22017052 mezvidi@karsava.lv

Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Koļčs T:29485721 merdzene@karsava.lv
Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre Ināra Sarkane T: 65722225

Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Gabrāne T:26126901 salnava@karsava.lv

Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs
Anatolijs Posredņikovs T:29485760 goliseva@karsava.lv
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre Larisa Žukova T:65728022

Attīstības nodaļas vadītāja-T: 65733137

Zemes lietu vecākā speciāliste-T: 65733135

Būvinspektore-T: 29225123

Kārsavas novada bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti. Tiek pārtraukta apliecinājumu izdarīšana (akūtas nepieciešamības gadījumā iespējams noformēt pilnvaras: pensijas saņemšanai, pārstāvībai VDEĀVK invaliditātes noformēšanai, bērna pārstāvībai vecāku prombūtnes laikā).Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruņiem 28686389, 28686146, vai e-pastu: barintiesa@karsava.lv.

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļa veiks dzimšanas un miršanas reģistrāciju. Konsultācijas dzimtsarakstu jomā iespējams saņemt – zvanot uz:
Dzimtsarakstu nodaļa T:  29325011 vai rakstot uz: daina.rudzite@ludzasnovads.lv

Novada bibliotēkas pārtrauc savu darbību.

Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai Kārsavas novada mājaslapā.