Ar 19.10.2020. – tiek atcelti visi plānotie pasākumi projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/069 ietvaros saskaņā ar valstī noteiktiem ierobežojumiem.