Ārkārtējās situācijas laikā no 2021.gada 12.janvāra tiek atsākta grāmatu izsniegšana Kārsavas novada bibliotēkās, ievērojot visus epidemioloģiskos norādījumus un drošības pasākumus.


Lasītavas un interneta lasītavas nestrādās.  Aicinām sazināties ar bibliotēku lai rezervētu interesējošās grāmatas vai saņemtu uzziņas un konsultācijas. Kontaktinformācija : http://karsava.lv/kultura/bilbiotekas/
Ludzas reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs :   https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx