Kārsavas novada Mežvidu kultūras namā 27. oktobrī notika ikgadējā lauksaimnieku balle, kurā šogad tika godināti jaunie zemnieki un uzņēmēji, kuri aktīvi iesaistās sava novada uzņēmējdarbības un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Kārsavas novada pašvaldības goda rakstus „Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un novada labklājības veicināšanā” saņēma 11 saimniecību īpašnieki.

Pateicību saņēma arī Raivis Rumaks, graudaudzētājs, kurš 2016. gadā piedalījās Kārsavas novada pašvaldības rīkotajā biznesa ideju konkursā “Step Up” un saņēma līdzfinansējumu savas idejas attīstīšanai. Raivis kopā ar draugu uzsācis neparastu saimniekošanas veidu. Tas ir eksperiments, kurā jaunieši nelielā siltumnīcā veido jaunu ekosistēmu, kur audzēšanā kopīgi saistītas zivis un augi – no siltumnīcas un blakus esošajiem konteineriem, kuros atrodas zivis, nepārtraukti cirkulē ūdens. Šādi jaunieši vēlas izaudzēt bioloģiskus salātus un zivis.

Kārsavas novada zemniekus un jaunos uzņēmējus ar savu klātbūtni pagodināja Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Aigars Puncuļs, kurš bija ieradies, lai uzmundrinātu zemniekus, īpaši izceļot Kārsavas novada Mežvidu pagasta jauno zemnieku Lauri Ļubku, kura efektīvā pelde pārplūdušajā kviešu laukā savākusi rekordlielu skatījumu skaitu “facebook” vietnē. Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Laurim uzdāvināja ūdenslīdēja tērpu.

Pasākuma organizatori bija parūpējušies par pasākuma dalībnieku izklaidi.  Svinīgajā daļā zemniekus priecēja ne tikai vietējie vokālie ansambļi (Mežvidu pagasta vīru vokālais ansamblis “Ozoli”, Mežvidu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”) un teātra uzvedumi, kā arī tālāki viesi – meiteņu līnijdeju grupa no Jelgavas.

Pēc svinīgās daļas lauksaimniekiem par prieku spēlēja grupa “Kalvadoss”. Vakara gaitā varēja izmēģināt savu veiksmi un piedalīties loterijā, kurā bija iespēja laimēt visdažādākās balvas, kuras sponsorēja vietējie zemnieki un mājražotāji. Balvas priecēja ikvienu – siers, zāļu tējas, vesels maiss ar graudaugiem, šmakovka, ievārījums, marinēti gurķīši, kartupeļi, pupas, ķirbji, pat dzīvs gailis. Lietas, kas noderēs jebkurā lauku sētā.

Pasākuma organizētāji un arī paši zemnieki atzīst, ka zemnieku godināšanas svētki Kārsavas novadā jau ir tradīcija, kura jāsaglabā.

Kārsavas novada lauksaimnieki uzsver, ka pašvaldības pateicība motivē aktīvi un radoši strādāt arī turpmāk, bet kopīgs pasākums dod iespēju novērtēt aizvadītajā gadā paveikto un gūt iedvesmu no līdzcilvēkiem jauniem panākumiem.

Foto galerija no pasākuma šeit.

Laura Vesere
LLKC Ludzas konsultāciju biroja lauku attīstības konsultante