doc-icon.pngNolikums547.50 kB

pdf-icon.pngBūvobjekts: Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve4.57 MB

xls-icon.pngTāme128.00 kB

pdf-icon.pngBūves novietnes shēma4.76 MB

pdf-icon.pngĒkā esošais siltummezgls-informācijai222.32 kB

pdf-icon.pngKatlu mājas plāns8.34 MB

doc-icon.pngLēmums44.00 kB