Lai nodrošinātu pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanu, ik gadu ieguldījumi ir veicami esošo ielu un ceļu segumu pārbūvē un atjaunošanā. Izstrādājot Kārsavas pašvaldības budžetu 2019. gadam, par vienu no būtiskām prioritātēm tika noteikta pašvaldības ielu infrastruktūras atjaunošana.

Šī gada budžetā plānots ieguldīt 39 3000 euro novada ielu infrastruktūras atjaunošanā. Kārsavas pašvaldības pārziņā esošo ielu kopējais garums, tostarp ar asfalta un grants segumu ir vairāk nekā 46 kilometri.

Asfalta seguma remontdarbi iecerēti Mērdzenes pagasta Skolas un Priežu ielas posmos, tiklīdz būs piemēroti laikapstākļi. Iepirkumā uzvarēja un darbus veiks SIA “Ceļi un Tilti”.

Izsludināts iepirkums Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas stāvlaukuma seguma maiņai, Goliševas pagasta Smilšu ielas posma atjaunošanai ar asfaltbetona segumu, Kārsavas pilsētā Estrādes ielas seguma atjaunošanai ar bruģakmens segumu, kā arī gājēju ietves seguma atjaunošanai līdz Kārsavas “Krosta” estrādei.

Lai apdzīvotās vietās samazinātu gaisa piesārņojumu, kas rodas no grants segumu putēšanas, sekojot jaunākajām ceļu būves tendencēm, Salnavas un Mežvidu pagastos tiks veikta grantēto ielu virsmas pārklāšana ar dubultu šķembu segu, starp abām kārtām kā saistvielu ieklājot bitumena emulsiju. Ar šādiem melniem segumiem tiks atjaunotas Ziedu, Dārza, Meža ielas Mežvidu pagastā un Kalna ielas posms Salnavas pagastā. Būvdarbus veiks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi sekojošos Kārsavas pilsētas ielu posmos: Puškina, Kļavu, Kalēju, Avženkas, Dzelzceļa, Dārzu, Mazās Dārzu, Zaļās un Teātra. Šajos ielas posmos būs divkārtu virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju. Līgums par būvdarbiem ir noslēgts ar VAS “ Latvijas autoceļu uzturētāju”.

Visiem objektiem tiks veikta būvuzraudzība un to veiks SIA “R4F” diplomēts ceļu būvinžinieris Armīns Saidāns, atbildīgais būvuzraugs Pēteris Čakāns. Būvdarbu laikā jārēķinās ar transporta kustības ierobežojumiem, tādēļ Kārsavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un ar sapratni uzņemt paredzētos būvdarbus.

Inese Lipska
Projektu vadītāja