Iedzīvotāju jautājums:

Pie iedzīvotājiem uz mājām iesākuši nākt preču izplatītāji, kuri tur pat uz vietas veic ātru ūdens pārbaudi, šādi it kā pierādot, ka dzeramais ūdens, kurš tek no krāna ir ļoti nekvalitatīvs. Balsoties uz to tiek piedāvāts iegādāties 600 eiro vērtu ūdens filtru. Vai iedzīvotājiem vajadzētu satraukties par dzeramā ūdens kvalitāti un ļauties šādas mārketingam?

Atbilde:

Kārsavas novada pašvaldība pastāvīgi kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti – četras reizes gadā veicot monitoringu (ūdens kvalitātes pārbaudi).

Saskaņā ar Veselības ministrijas Veselības inspekcijas (VI) norādījumiem Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” pēc noteikta plāna veic dzeramā ūdens paraugu kvalitātes pārbaudi, ņemot paraugu pilsētas un pagastu ūdensvados. Par kontroles rezultātiem regulāri tiek sniegtas atskaites Veselības inspekcijai. Pēdējā šāda pārbaude tika veikta novembrī, nākamā paredzēta martā.

Ūdens tiek ņemts no 140 m dziļa dziļurbuma. Lai nodrošinātu ūdens kvalitāti 2013. gadā Kārsavā tika uzstādītas jaunas atdzelzošanas iekārtas.

Pašreiz Kārsavas pilsētā dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas Republikas MK 14.11.2017. noteikumiem Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju vidējās skaitliskās vērtības 2017. gadā (skat. pievienoto failu).

pdf-icon.pngŪdens pārbaudes rezultāti659.78 kB