Kārsavas novada pašvaldības iestādēs un pagastu pārvaldēs tiks ierobežota apmeklētāju pieņemšana. Klientu apkalpošana tiks veikta gan attālināti, izmantojot e-vidi, gan klātienē, iepriekš sazinoties pa tālruni vai izmantojot vienotā klientu apkalpošanas centra starpniecību—Kārsavas novada pašvaldība Kārsava, Vienības iela 53, LV-5717 (1.stāvā 1.kabinetā)  T:66954905; vai 28080810 karsava@pakalpojumucentri.lv

Kontakti:
Kārsavas novada pašvaldība – Tālr.: 65781395 ; 65781390 Fakss: 65711030 E-pasts: dome@karsava.lv

Kase – Tālr.: 65781391

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja sekretāre
Irēna Kaupuže T:26111413 malnava@karsava.lv

Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre Antra Bojāre T:22017052 mezvidi@karsava.lv

Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Koļčs T:29485721 merdzene@karsava.lv
Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre Ināra Sarkane T: 65722225

Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Gabrāne T:26126901 salnava@karsava.lv

Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs
Anatolijs Posredņikovs T:29485760 goliseva@karsava.lv
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre Larisa Žukova T:65728022

Attīstības nodaļas vadītāja-T: 65733137

Zemes lietu vecākā speciāliste-T: 65733135

Būvinspektore-T: 29225123

Bāriņtiesas priekšsēdētāja T: 28686146;

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece T:28686398 barintiesa@karsava.

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļa veiks dzimšanas un miršanas reģistrāciju. Konsultācijas dzimtsarakstu jomā iespējams saņemt – zvanot uz:
Dzimtsarakstu nodaļa T:  29325011,   65781393  
vai rakstot uz: dzimtsaraksti@karsava.lv

 Ar sociālo dienestu nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 65733245 vai 26682737.