Kārsavas novada pašvaldības iestādēs un pagastu pārvaldēs tiks ierobežota apmeklētāju pieņemšana. Klientu apkalpošana tiks veikta attālināti, izmantojot e-vidi. Galējas nepieciešamības gadījumā varēs veikt apmeklējumu klātienē, iepriekš sazinoties pa tālruni vai izmantojot vienotā klientu apkalpošanas centra starpniecību.

Kontakti- 
Kārsavas novada pašvaldība –
Tālr.: 65781395 ; 65781390
Fakss: 65711030
E-pasts: dome@karsava.lv

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre Irēna Kaupuže T:26111413 malnava@karsava.lv

Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre Antra Bojāre T:22017052 mezvidi@karsava.lv

Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Koļčs T:29485721 merdzene@karsava.lv
Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre Ināra Sarkane T: 65722225

Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja Anna Gabrāne T:26126901 salnava@karsava.lv
Salnavas pagasta pārvaldes sekretāre Inga Nalivaiko T:65707363

Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs Anatolijs Posredņikovs T:29485760 goliseva@karsava.lv Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre Larisa Žukova T:65728022

  • Novada bibliotēkas veiks tikai grāmatu apmaiņu un atcels visus citus pakalpojumus
  • Bāriņtiesai neveiks notariālās darbības.
  • SIA “Kārsavas slimnīca” un sociālās aprūpes centram “Mūsmājas” pārtraukts apmeklētāju pieņemšanu.
  •  Ar sociālo dienestu nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 65733245 vai 26682737.

Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai Kārsavas novada mājaslapā.