Ņemot vērā LR Ministru kabineta valstī izsludināto ārkārtas situāciju ar mērķi ierobežot “Covid – 19 “ izplatību un to, ka šis lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim,  tiek atliktas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” aktivitātes.