Tuvojoties ziemai, Kārsavas novada pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju par ziemas atpūtas vietu labiekārtošanu novadā. Aptaujas norit 10 dienas, t.i. līdz 12. novembrim.

Aizpildīt aptauju elektroniski ir iespējams šeit: aptauja. Papīra formātā anketas būs pieejamas novada skolās. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Iegūtie rezultāti tiks izmantotie, lai izplānotu un labiekārtotu ziemas atpūtas vietas pilsēta un pagastos.