Šogad pavasara sākums Latgales pusē, iezīmējās ar vēl nebijušas, pēc sava vēriena un formāta, kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu Ziedi” skanējumu Ludzas Tautas namā. Kopdziedāšanas akcija norit ikgadu 30. martā, kad tiek svinēta Jāņa Dūmiņa diena, ko nosauca par godu diriģenta, profesora Jāņa Dūmiņa dzimšanas dienai. Šogad kopdziedāšanas akcija vienlaicīgi norisinājās Ludzas Tautas namā, Baldones vidusskolā, Kuldīgas Kultūras centrā un Līgatnes Kultūras namā, un bija vērojama arī tiešraidēs no visām pasākuma norises vietām Latvijas un ārvalstu sabiedriskajos medijos un sociālo mediju telpā un Interneta vietnē www.dumins.lv.

Ludzas Tautas namā pulcējās Ludzas pilsētas ģimnāzijas jauktais koris “Campanella” – mākslinieciskās vadītājas un diriģentes Aina Kairovas vadībā, Kārsavas vidusskolas 5.–12. klašu koris „Akustika” – mākslinieciskās vadītājas un diriģentes Ligitas Žukovskas vadībā, Ludzas 2. vidusskolas 4. klašu vokālais ansamblis “Podziņas” – mākslinieciskās vadītājas un diriģentes Svetlanas Stukānes vadībā, vokālais ansamblis “Cantemus”, no Rīgas, mākslinieciskā vadītāja un diriģenta, komponista, kopdziedāšanas akcijas “Dziesmu Ziedi” tituldziesmas “Dziesmu Ziedi” autora Ērika Eglīša vadībā un ķīniešu vokālais ansamblis “Sirds melodija” no Rīgas – mākslinieciskās vadītājas Hua Li vadībā. Negaidītā viesa statusā klātesošos pārsteidza Ciras Tolordavas spilgtais sniegums.

Pasākuma radošuma un sirdsdegsmes pilnā atmosfēra savu kulmināciju sasniedza ar Kārsavas vidusskolas 5.–12. klašu kora „Akustika” priekšnesuma saukli iedvesmojošā kora deklamācijā. Sauklis deva impulsu jauna skaņdarba radīšanai reālā laikā, pasākuma gaitā kopā ar komponistu Ēriku Eglīti. Kopdziedāšans akcija “Dziesmu Ziedi” Ludzā noslēdzās ar jaunradītā skaņdarba atskaņojumu visu akcijas dalībnieku un klausītāju kopējā izpildījumā.

dziesmu-ziedi-ludza-2

Šogad kopdziedāšanas akcijas norisi bagātināja kopradošuma festivāls “DZIESMU ZIEDU IEDVESMAS STĀSTI” rakstu darba, muzikālās kompozīcijas un tēlotājmākslas nominācijas, kas lika atvērt tādas nominācijas kā JAUNATKLĀJUMS un RADOŠAIS DARBS. Lielo Balvu “Dziesmu Ziedi 2019 – gada INTERPRETĀCIJA” nominācijā RADOŠAIS DARBS ieguva Kārsavas vidusskolas 5.-12. klašu koris ar muzikālās kompozīcijas “Saulīt’ gāja vakarā kā uguņa dzirkstelīte” videoierakstu (Andra Kontauta mūzika, Latviešu tautasdziesmas vārdi).

Šis radošais darbs jau ir sasniedzis rekordrādītājus sociālo mediju telpā, kur sasniegtā auditorija, unikālie skatījumi un iesaiste tālākā publicēšanā ir pārsnieguši trīs tūkstošus. Idejas autori: Kārsavas vidusskolas 5.-12.klašu kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente Ligita Žukovska. Koncertmeistare: Laine Pontaga. Horeogrāfija: Ligita Žukovska, Solvita Dzerkale. Skaņa: Sandis Karpovs, skaņas salikums Igors Elksniņš (grupa Kompromiss). Filmēšana ar dronu: Juris Vorkalis. Filmēšana ar kameru: Ilmārs Bērziņš. Gaismas: Sandis Karpovs, Ilmārs Bērziņš. Koncertmeistare: Laine Pontaga. Administrators: Modris Karpovs. Videomontāža un foto: Ilmārs Bērziņš.

Radošā grupa, tās sastāvā Kārsavas vidusskolas 5.-12.klašu koris, pateicas par atbalstu un līdzdalību Kārsavas vidusskolas direktoram Edgaram Pukstam.

Kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu Ziedi” un kopradošuma festivāla “DZIESMU ZIEDU IEDVESMAS STĀSTI” dalībniekus Ludzas novada domes un pasākuma rīkotāja – Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra vārdā, ar iedvesmas un atzinības pilniem vārdiem, apsveica Ludzas novada domes deputāte un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktore Eleonora Obrumāne.

Ligita Žukovska
Kārsavas vidusskolas mūzikas un interešu izglītības skolotāja