15 inkubatori visā Latvijā sniedz atbalstu fiziskām personām un komersantiem, nodrošinot uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantus. Lai stimulētu visa reģiona ekonomikas attīstību, Latgalē darbojas divi reģionālie biznesa inkubatori – Daugavpilī un Rēzeknē.

Kārsavas novads ietilpst Rēzeknes biznesa inkubatora darbības teritorijā, tāpēc arī šogad visiem jauno uzņēmēju ideju konkursa “Step UP!” dalībniekiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas konsultācijas. Lai saskaņotu konsultācijas dienu un laiku, lūgums zvanīt pa tālruni 62401095.

Plašāka informācija par LIAA biznesa inkubatoru programmu pieejama LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa inkubatori” šeit un zemāk esošajā informatīvajā materiālā.

Par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu „STEP UP!” lasiet šeit.

Tūrisma organizatore

Antra Lipska