2020.gada 16.novembrī Kārsavas novada pašvaldībā tika saņemtas higiēnas sejas maskas mazaizsargātām  personām, kas tiks izdalītas katrā novada pagasta teritorijā.

Vēlams iepriekš  telefoniski sazināties ar savu socīālā darba speciālistu par pieņemamāko laiku.

2020.gada novembrī izsniegtās maskas ir paredzētas pa viena katrai mazaizsargātajai personai, otras maskas izdale tiks veikta 2020.gada
decembrī.

                                                                             Kārsavas soc. dienests