Šī gada 20. augustā, Goliševas sieviešu vokālais ansamblis “Straujupīte”, Goliševas pārvaldnieka Anatolija Posredņikova vadībā viesojās Pleskavas apg., Krasnogorodskas raj., Ļamonu parkā, kur notika svētku pasākums „Праздник в тиши аллей” (“Brīvdienas klusajā alejā”).

Sadarbība starp Krasnogorodskas kultūras namu un Goliševas kultūras namu kolektīviem “Переливы” un “Straujupīte” pastāv kopš 2013. gada. Šī sadarbība veidota Krasnogorodskas un Kārsavas novada pašvaldības sadraudzības līguma pamata.

Pasākumā piedalījās arī muzikālais kolektīvs ”Malnavas muzikanti’’, Jāņa Stafecka vadībā.

“Straujupītes” un “Malnavas muzikantu” koncerta programmā skanēja dziesmas latviešu, latgaliešu un krievu valodās , kuras iepriecināja svētku dalībniekus.

Svētki noritēja omulīgā un sirsnīgā atmosfērā, kolektīvu starpā sadarbības laikā ir izveidojušas draudzīgas attiecības. Šī brauciena laikā tika iegūta jauna pieredze un veidoti nākotnes plāni turpmākai sadarbībai.

Oksana Andrejeva

Goliševas kultūras nama vadītāja