Kārsavas pilsētas bibliotēkā februāris bija rosīgs, sirsnīgs un atraktīvs mēnesis.  6. februārī ar jautru ballīti noslēdzām kārtējo “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu lasīšanas un vērtēšanas ciklu.

Kārsavas KN jaunākās paaudzes teātra kopa mūsu lasītājus iesaistīja Lotes Izgudrotājciema varoņu piedzīvojumos. Izgudrotāju ciemā viss notiek neparasti, tāpēc radošajā darbnīcā arī zīmēšana bija neparasta! Bērni darināja jaukas glezniņas no smaržīgām un garšīgām lietām, kuras tika ne tikai klātas uz papīra, bet arī izgaršotas. Pēc aktīvas kopā darbošanās, žūrijas eksperti saņem diplomus un balvas. Tradicionāli cienastā – gards kliņģeris no SIA “CPA” veikala ELVI.

Valentīndienā bibliotēkā tika izveidota romantisku grāmatu izstāde un Valentīndienas pasts sirsnīgām vēstulītēm.

15. februārī, kad visā  Latvijā norisinājās Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem ”Ēnu diena”, arī mūsu bibliotēkas bērnu nodaļā bija divas “ēnas”-  5. klases skolnieces Zane Šicāne un Patrīcija Paulāne.

Darbinieces iepazīstināja meitenes ar bibliotekāra profesiju, parādīja, kā praktiski notiek darbs ar elektronisko katalogu, kāds ir grāmatas ceļš no veikala plaukta līdz lasītājam. Bibliotēka ir arī tikšanās un dažādu radošu nodarbju vieta, tāpēc arī šoreiz kopīgi darbojoties tika izgatavots zīmuļu turētājs, kurš noderēs bibliotēkas lasītavā. Meitenes guva noderīgu pieredzi un praktiskās iemaņas. Cerams, ka pavadītās stundas “ēnojot” bibliotekāru, rosinās meitenes uz pārdomām par turpmākās profesijas izvēli.

Inta Jurča
bibliotēkas vadītāja