Gandrīz katrā pilsētā, skolā, bibliotēkā, rakstnieku dzimto māju ierīkotajā muzejā visu septembri tiek rīkoti Dzejas dienām veltīti pasākumi. Šogad Dzejas dienām apritēja 55. gadskārta un atbilstoši pašreizējai situācijai, šī festivāla moto bija: ”Dzeja dziedē!”. Arī Kārsavas vidusskolā Dzejas dienu svinēšana ir izveidojusies par ikgadēju tradīciju.

Mūsu skolas 8.b klase izvēlējās radoši un vienlaikus arī veselīgi atbalstīt šī gada Dzejas dienas, no āboliem saliekot pašu sacerētu četrrindi skolas ābeļu dārzā. Dzejas rindu autore bija 8.b klases skolniece Sabīne Poikāne. Pēc lielā un laikietilpīgā darba visi varēja apskatīt skolēnu rūpīgi izveidoto darbu skolas ābeļdārzā.

Paldies skolēniem par aktīvo darbu! Tas bija viens no veidiem, kā mēs varam pielietot matemātiskās zināšanas radošajā pieejā. Visi bija pārsteigti, cik liels darbs jāiegulda, lai sakārtotu un noformētu mazu dabas eksponātu. Ceru, ka jaunieši sāks novērtēt arī citu cilvēku darbu, jo zinās cik pūļu tas prasa, lai izveidotu ko skaistu un citiem baudāmu!

  Ilga Voite

Kārsavas vidusskolas 8.b klases audzinātāja