Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā Mērdzenes kultūras namā tika atklāta izstāde „No vecāsmātes pūra lādes”. Tas ir mūsu izziņas, meklējumu, apzināšanās un apliecinājuma laiks ceļā uz Latvijas simtgadi.

Bagātas ir mūsu vecvecāku pūra lādes, kas kā mantojums nodots mums. Tas ir mūsu zelts, kas jāsargā, jāglabā un jānodod nākamajām paaudzēm, jo te savijusies austo rakstu, adījumu, tamborējumu un izšuvumu vēsture, čaklums un izdoma,  bezgalīga pacietība un darba mīlestība.

Šoreiz goda vietā ir dvieļi – austie, izšūtie un mežģīnēm darinātie. Katrai dvieļu īpašniecei ir atšķirīgs un interesants rokraksts. Neviens no izstādē redzamajiem dvieļiem neatkārtojas nedz rakstā, nedz izšuvumā, nedz tamborētajās mežģīnēs. Prieks, ka to saimnieces arvien glabā un novērtē savu vecmāmuļu, māmuļu, krustmāšu un pašu darinājumus, ko skāris laiks.

Paldies visām, kas atsaucās uz aicinājumu un atvēra savu pūra lādi, lai pārsteigtu un iepazīstinātu ar šiem brīnumainajiem darbiem visus izstādes apmeklētājus. Paldies izstādes sakārtotājai Aelitai Neulānei.

Anita Šarkovska
Mērdzenes kultūras nama vadītāja