lvaf_logo

Kārsavas novada pašvaldība ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu realizē projektu Nr. 1-08/77/2018, “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā”.

Ekspluatācijas noteikumu izstrādi veic nodibinājums „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS” jau no  2018. gada 1. maijā un līdz 2019. gada 30. aprīlim darbiem jābūt izpildītiem. Projekta kopējās izmaksas ar PVN  EUR 5178,80 -100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda.

Vides risinājumu institūta speciālisti pagājušajā vasarā  no Nūmērnes ezera ievāca ūdens paraugus, veica ūdens kvalitātes izpēti. Veica kotrolzvejas un ieguva informāciju par zivju sugu relatīvajām biomasām, augšanu un barošanās paradumiem. Veica zivju barības bāzes sugu sastāva un biomasu izpēti. Iegūtie dati tika apstrādāti un kompleksi analizēti.

Tagad, pirms Nūmernes ezera ekspluatācijas noteikumu saskaņošanas atbildīgajās institūcijās, speciālisti vēlās tikties ar novada iedzīvotājiem.

Aicinām uz diskusiju novada iedzīvotājus un citus interesentus 2019. gada 9. aprīlī plkst. 15:00 Kārsavas novada domes zālē.

Tikšanās laikā Vides risinājumu institūta speciālisti informēs par paveikto un uzklausīs iesaistīto pušu viedokļus, kā turpmāk labāk apsaimniekot Nūmērnes ezeru.

Rita Jonikāne
Projektu koordinatore