6. novembrī, sagaidot Lāčplēša dienu, raidījumu cikla „Vienoti, bet ne vienādi!” diskusija par drošības jautājumiem Latvijas austrumu pierobežā notika Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Vientuļu nodaļā. Jāatzīst, ka diskusijas eksperti: Dr. phil. Ainārs Dimants, augstskolas “Turība” profesors, Dr. hist. Ainārs Lerhis, Austrumeiropas politikas pētījumu centra vadītājs, abi zinātnieki arī LU vadošie pētnieki, pirmo reizi apmeklēja kā Viļakas novadu, tā arī Vientuļu nodaļu, akcentējot vietas nosaukuma simboliskumu ES sākumpunktā – austrumu pierobežā, Latgalē.

 

Kā tika prognozēts, diskusijas specifiskā tēma, no vienas puses, varbūt mulsināja Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjus piedalīties raidījumā, bet to pašvaldību pārstāvji (Baltinavas, Balvu, Kārsavas, Dagdas), kas piedalījās, precīzi uztvēra diskusijas pamatdomu, – drošības jautājumi nav atdalāmi no kvalitatīvas un reģionos pieejamas izglītības, sakārtotas uzņēmējdarbības vides, reģiona ekonomikas atbalsta. Tāpēc atsevišķi runātāji paspilgtināja jau agrāk izskanējušās domas, piemēram, par reģionālā koeficienta vai elektroapgādes atlaižu ieviešanu jaunajiem uzņēmējiem, dalījās pārdomās par minimālās algas pakāpeniskas vai straujākas celšanas ietekmi uz cilvēku labklājību, diskutēja par šīs normas izpildāmību. Šajā sakarā itin cerīgi un daudzsološi arī ekonomiskās, sociālās dzīves uzlabošanai izskanēja Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandiera pulkvežleitnanta Māra Simsona teiktais, ka tuvākajā laikā tieši Latgalē tiks veidots 600 profesionālu karavīru bataljons, līdztekus atgādinot, ka arī pēdējā gada laikā interese kā par iesaistīšanos profesionālajā armijā, tā zemessardzē tieši Latgales reģionā ir liela. Tādējādi patriotisms un gatavība aizstāvēt savu dzimteni Latgales reģionā ir stabilas vērtības. To apliecināja arī pierobežas pašvaldību un robežsardzes pārstāvju fakti par sadarbību nelegālu robežšķērsotāju aizturēšanā.

Tai pašā laikā diskusija iezīmēja arī turpmākās raidījuma tēmas: alternatīvi mediji un to saturs pierobežā, izglītības kvalitāte un iespējamās skolu sistēmas reformas, vidusskolu skaita samazinājums, kā arī latgaliešu valodas prestiža celšana. Argumentētu, paša pieredzē balstītu pieredzi pauda Baltinavas novada deputāts, Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns, uzsverot, ka valdībai un primāri Izglītības un zinātnes ministrijai ir jāsaprot, ka spēcīgs skolu tīkls pierobežā radīs vidi jauniešu izaugsmei, reģiona ekonomikas un latgaliešu valodas prestiža celšana, lietojuma stiprinājums vēl vairāk stiprinās piederības apziņu Latvijai un Eiropai. Viņš norādīja, ka valdībai, kas uzsver, ka eiropeiskai (rietumnieciskai) domāšanai ir jābūt, risinot drošības, eksporta tirgus izvēles jautājumus, ir jāatceras, ka tikpat rietumnieciskai arī valdībai ir jābūt, domājot par latgaliešu rakstu valodas attīstību, aizsardzību un saglabāšanu, un ka pastāvošā likumdošana neļauj saistīt latgaliešu (latviešu valodas vēsturisks paveids) un krievu valodas (svešvaloda) jautājumus, ja vien politiķi to nedara apzināti.

Raidījumi publicēti kanāla LRT mājaslapā www.lrtv.lv un kanāla YouTube kontā www.youtube.com/LatgalesRegionalaTV.

Raidījumi “Vienoti, bet ne vienādi!” top ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu mērķprogrammas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” projektā „Mums Latvijā jābūt vienotiem, bet ne vienādiem”. Raidījumu atkārtojumus varēs redzēt LRT mājaslapā www.lrtv.lv un kanāla youtube vietnē: www.youtube.com/LatgalesRegionalaTV.

Evika Muizniece
raidījuma veidotāja