Deinstitucionalizācijas projekta dalībnieks Oļegs, kurš jau ir saņēmis projekta piedāvātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus- reitterapiju (ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs)  un kanisterapiju (terapeitiska darbība, kura notiek saskaņa ar suņa klātbūtni), gaida iespēju apmeklēt Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru Kārsavā, kurš ir tuvu viņa dzīvesvietai un līdz ar to ģimenei nebūs jābrauc uz citu novadu, lai saņemtu nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

Līdz šim, apmeklējot sociālās rehabilitācijas nodarbības, Oļegs ir iepazinis arī citus bērnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Jaunizveidotajā daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā Oļegam tiks nodrošināta iespēja kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku ar citiem bērniem.

Oļegu uz šo brīdi ir ieeinteresējusi sensorā istaba, jo viņam ir zināms, ka arī šāda veida pakalpojums tiks nodrošināts jaunajā centrā. Sensorā interaktīvā telpa tiks radīta, lai piepildītu projekta dalībnieku iekšējo pasauli ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām, speciāli kādu maņu sajūtu rosināšanai vai nomierināšanai.

Rita Jonikāne
Kārsavas novada pašvaldības
Projektu koordinatore