Aktualitātes ainavas veidošanā

Kārsavas novada pašvaldībā tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/019,

 „Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā”.

    No projektā plānotajām aktivitātēm jau tika:

  • Nomainīts ēkai jumta segums un veikts telpu remonts – SIA “ACUK”, kopējā summa 138019,48 EUR.
  • Ierīkots interneta pieslēgums un izbūvēta datu pārraides tīkla infrastruktūra –  IK “AeroNet”, kopējā summa  1071,29 EUR.
  • Izbūvēta videonovērošanas sistēma un ierīkots optiskais pieslēgums –  IK “AeroNet,   kopējā summa 2230,43 EUR.

Pašreiz notiek būvdarbi pie fasādes atjaunošanas. Būvdarbus veic SIA “Akvilons Z”, kopēja līguma summa 14657,08 EUR.

Papildus projektā plānotajām aktivitātēm par pašvaldības līdzekļiem tiks veikta bruģa laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana  –  SIA “ACUK”, kopējā līguma summa 17473,78 EUR.

    Turpinās darbs pie iepirkumu dokumentu izstrādes mēbeļu, sadzīves tehnikas un aprīkojuma  iegādei un tirgus izpēte darbnīcu aprīkojuma iegādei.

 Daudzfunkcionālā  sociālā pakalpojuma centra darbību plānojam uzsākt sākot ar 2021. gadu.

       Projekta vadītāja Rita Jonikāne