Jau vienpadsmito gadu labdarības organizācija Palīdzēsim.lv rīko akciju “Labo darbu nedēļa”. Arī es, strādājot par skolotāju un audzinātāju, mudinu audzēkņus aizdomāties par kādu kaut vai vissīkāko darbiņu, kas atvieglotu un padarītu priecīgāku ikdienas dzīvi kādam cilvēkam.

„Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai vai pateicībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Atceroties savu bērnību, skolēni tika aicināti pateikties savai pirmsskolas iestādei.

Kopā ar Kārsavas vidusskolas 7.b klasi mēģinājām pakavēties jaukajās atmiņās, atceroties Malnavas pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” audzinātājas, auklītes, pavāres un pārējos darbiniekus, kuri nekad neatteica mazajiem rakariem padomu, palīdzību praktiskos darbos un vienmēr rādīja savu pozitīvo piemēru. Adrians atzīst: „Cik labi bija dārziņā, kur neuzdeva mājasdarbus un varēja nosnausties pēc sātīgajām pusdienām!” Savukārt Paula ar mīlestību atceras jaukās, skaisti noformētās dārziņa telpas, jo tajās bija tik mājīgi un patīkami pavadīt laiku, un iemācīties kaut ko jaunu katru dienu. „Patīkami bija satikt mīļās audzinātājas, auklītes un, protams, iestādes labo gariņu – direktori Janīnas kundzi, lai kopā iegrimtu atmiņās par bērnību”, atzīst Paula.

Paldies, jums par labestību, mīlestību un iemācītajām gudrībām, ko es ik dienu saskatu savos audzēkņos!

Paldies arī 7.b klases skolēniem un viņu vecākiem, kuri, lai mazliet atvieglotu darbu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” audzinātājām, sarūpēja dāvaniņas, lai dažādotu mācību procesu jaunajiem censoņiem.

Ilga Voite
Kārsavas vidusskolas 7.b klases audzinātāja