Pašvaldība

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē siltināšanas darbi rit pilnā sparā

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē siltināšanas darbi rit pilnā sparā

Martā tika pabeigti Kārsavas PII iekštelpu darbi. Veikta apkures sistēmas pārbūve, pārejot uz divcauruļu sistēmu,..

Pašvaldība aicina 9. klases skolēnus pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Pašvaldība aicina 9. klases skolēnus pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Kārsavas novada pašvaldība aicina novada 2016./2017. mācību gada 9. klases skolēnus, kas uz nodarbinātības brīdi ir..

Pašvaldības darba laika izmaiņas pirmssvētku dienā

Pašvaldības darba laika izmaiņas pirmssvētku dienā

Kārsavas novada pašvaldības darba laiku izmaiņas: ceturdiena, 13. aprīlis – darba diena 08.00 – 12.00..

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība apmeklē Kārsavas novada pašvaldību

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība apmeklē Kārsavas novada pašvaldību

Kārsavā viesojās Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, kuras darbības pamatmērķis ir apvienot savas darbības nozarē nodarbinātos darbiniekus kopīgai..

Beigusies publiskā apspriešana par jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

Beigusies publiskā apspriešana par jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

23. martā Kārsavas kultūras namā notika publiskā apspriešana par jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta..

Pabalsts veselības aprūpei pensionāriem un personām ar invaliditāti

Pabalsts veselības aprūpei pensionāriem un personām ar invaliditāti

Pabalstu veselības aprūpei var saņemt nestrādājošie pensionāri un personas ar I; II; III invaliditātes grupu,..

Pašvaldība risina kapsētu atkritumu problēmu

Pašvaldība risina kapsētu atkritumu problēmu

Daudzus gadus atkritumu apsaimniekošana Kārsavas novada kapsētās ir bijis ļoti aktuāls un tajā pašā brīdī..

Kārsavā taps tūrisma un amatniecības centrs „Līču mājas”

Kārsavā taps tūrisma un amatniecības centrs „Līču mājas”

Kārsavas novada pašvaldība kopš 2015. gada strādā pie ēkas Vienības ielā 64 pārbūves projekta. Ēku..

Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Salnavas pagastā

Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Salnavas pagastā

Ar Kārsavas novada pašvaldības 23.03.2017. lēmumu (sēdes prot. Nr.3.) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai uz..

Kārsavas novada pašvaldība izsola dzīvokli Vienības ielā 74A-1

Kārsavas novada pašvaldība izsola dzīvokli Vienības ielā 74A-1

Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vienības iela..

Piesakieties jaunumiem

Sapratu