Pašvaldība

Pašvaldība informē par satiksmes ierobežojumiem Mežvidu pagastā

Pašvaldība informē par satiksmes ierobežojumiem Mežvidu pagastā

Saistībā ar lietainajiem laika apstākļiem Mežvidu pagasta ceļam Padole – Ezernieki – Latviešu Stiglava –..

Uzsākts remonts tiltam pār Rītupi

Uzsākts remonts tiltam pār Rītupi

Remontdarbu laikā Rītupes tiltam (Bļaši – Čāvi) plānots veikt laiduma plātņu un tilta klāja atjaunošanu…

Kārsavas stadionā norit darbi pie divu pludmales volejbola laukumu izveides

Kārsavas stadionā norit darbi pie divu pludmales volejbola laukumu izveides

Pašvaldība piešķīrusi 1440 eiro divu pludmales volejbola laukumu izveidei Kārsavas stadionā. Finansējums paredzēts zemes darbu..

Atjaunos ceļa virsmas segumu Avotu ielā un daļēji Kalēju ielā

Atjaunos ceļa virsmas segumu Avotu ielā un daļēji Kalēju ielā

Izmantojot divkārtu virsmas apstrādi, tiks atjaunots ceļu virsmas segums Avotu ielā un daļēji Kalēju ielā…

Novada pagastos uzstādīti āra trenažieri

Novada pagastos uzstādīti āra trenažieri

Uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana..

Kārsavas novada pašvaldība izsola dzīvokli Skolas iela 3A-6

Kārsavas novada pašvaldība izsola dzīvokli Skolas iela 3A-6

„Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skolas iela..

Kārsavas novada pašvaldība izsola dzīvokli Skolas iela 3A-12

Kārsavas novada pašvaldība izsola dzīvokli Skolas iela 3A-12

„Kārsavas novada pašvaldība otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skolas..

Informācija par asistenta pakalpojuma piešķiršanu personām ar invaliditāti

Informācija par asistenta pakalpojuma piešķiršanu personām ar invaliditāti

Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personām ar I un II invaliditātes grupu,..

Paziņojums par  zemes vienības iznomāšanu Salnavas un Mežvidu pagastos

Paziņojums par zemes vienības iznomāšanu Salnavas un Mežvidu pagastos

Ar Kārsavas novada pašvaldības 29.06.2017. lēmumu (sēdes prot. Nr.7.) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai uz..

Dabas parks „Numernes valnis” kļūst interesantāks apmeklētājiem

Dabas parks „Numernes valnis” kļūst interesantāks apmeklētājiem

Pēdējo divu gadu laikā Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un A/S „Latvijas..

Piesakieties jaunumiem

Sapratu