Pašvaldība

Pašvaldība risina kapsētu atkritumu problēmu

Pašvaldība risina kapsētu atkritumu problēmu

Daudzus gadus atkritumu apsaimniekošana Kārsavas novada kapsētās ir bijis ļoti aktuāls un tajā pašā brīdī..

Kārsavā taps tūrisma un amatniecības centrs „Līču mājas”

Kārsavā taps tūrisma un amatniecības centrs „Līču mājas”

Kārsavas novada pašvaldība kopš 2015. gada strādā pie ēkas Vienības ielā 64 pārbūves projekta. Ēku..

Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Salnavas pagastā

Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Salnavas pagastā

Ar Kārsavas novada pašvaldības 23.03.2017. lēmumu (sēdes prot. Nr.3.) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai uz..

Kārsavas novada pašvaldība izsola dzīvokli Vienības ielā 74A-1

Kārsavas novada pašvaldība izsola dzīvokli Vienības ielā 74A-1

Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vienības iela..

Tiek veikti projektēšanas darbi pagalmu labiekārtošanai

Tiek veikti projektēšanas darbi pagalmu labiekārtošanai

SIA “Kārsavas Namsaimnieks” sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību veic projektēšanas darbus daudzstāvu māju pagalmiem pilsētā…

LPS Domes sēdē asas diskusijas par ceļu stāvokli Latvijā un plānoto nodokļu reformu

LPS Domes sēdē asas diskusijas par ceļu stāvokli Latvijā un plānoto nodokļu reformu

15. martā notika LPS Domes sēde. Tajā kā pirmais tika skatīts jautājums par ceļu stāvokli..

Iedzīvotāju pieņemšana pie pašvaldības vadības

Iedzīvotāju pieņemšana pie pašvaldības vadības

Domes priekšsēdētājas Ināras Silickas iedzīvotāju pieņemšana ir pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00. Domes priekšsēdētājas..

Atbalsts publiskai infrastruktūrai uzņēmējdarbības veicināšanai un degradēto teritoriju atjaunošanai - otrā kārta

Atbalsts publiskai infrastruktūrai uzņēmējdarbības veicināšanai un degradēto teritoriju atjaunošanai – otrā kārta

Šobrīd tiek atklāta otrā kārta projekta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju..

23. martā domes sēde

23. martā domes sēde

Kārtējā domes sēde notiks 23. martā plkst. 15.00 Kārsavas novada domes konferenču zālē. 20. martā plkst. 15.00..

Grants ceļu stāvoklis uzlabosies, kad tie nožūs

Grants ceļu stāvoklis uzlabosies, kad tie nožūs

Kārsavas novada teritorijā ir vairāk kā 300 km grants ceļu un tiem ir izveidojusies kritiska..

Piesakieties jaunumiem

Sapratu