Pagastos

Nekustamā īpašuma izsole  Goliševas pagastā - “Lesoks”

Nekustamā īpašuma izsole Goliševas pagastā – “Lesoks”

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus: Goliševas pagastā..

Nekustamā īpašuma izsole Mērdzenes pagastā – “Bubini"

Nekustamā īpašuma izsole Mērdzenes pagastā – “Bubini”

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus: Goliševas pagastā..

 Nekustamā īpašuma izsole Mērdzenes pagastā - “Mazkļavas”

 Nekustamā īpašuma izsole Mērdzenes pagastā – “Mazkļavas”

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:  Mērdzenes pagastā..

Jūnijs Mērdzenes pagastā

Jūnijs Mērdzenes pagastā

Jūnijs ir īpašs vasaras mēnesis. Daba zied un smaržo. Skolu absolventi saņem atestātus par iegūto..

Paziņojums par  zemes vienību iznomāšanu

Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu

  Ar Kārsavas novada pašvaldības 17.06.2021. lēmumu (sēdes prot. Nr.10, & 17) tika nolēmts iznomāt..

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Goliševā

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Goliševā

Kārsavas novada pašvaldība pārdod  trešajā mutiskajā izsolē  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- Bērzu iela 1-3,..

Labiekārtošanas darbi Malnavā

Labiekārtošanas darbi Malnavā

Lai papildinātu un dažādotu jau esošos vides un atpūtas objektus Malnavā, lai sekmētu Malnavas atpazīstamību,..

Noslēdzies Latgales reģiona pensionāru apvienības rīkotais literārās jaunrades prozas konkurss

Noslēdzies Latgales reģiona pensionāru apvienības rīkotais literārās jaunrades prozas konkurss

Noslēdzies Latgales reģiona pensionāru apvienības rīkotais literārās jaunrades prozas konkurss “Sargi sevi, un Dievs Tevi..

Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās 2021

Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās 2021

29.maijs, (sestdiena) Dzērvju kapos pl. 15.00 05.jūnijs, (sestdiena) Sila kapos pl.14.00 12.jūnijs, (sestdiena) Viecinānu kapos..

Iespēja iznomāt zemi personiskās palīgsaimniecības (mazdārziņu) ierīkošanai Malnavas ciematā

Iespēja iznomāt zemi personiskās palīgsaimniecības (mazdārziņu) ierīkošanai Malnavas ciematā

Kārsavas novada pašvaldība iznomā zemes gabalus no 0.02 līdz 0.10 ha platībā personiskās palīgsaimniecības (mazdārziņu)..

Piesakieties jaunumiem

Sapratu