Pagastos

Stiglovas Romas katoļu baznīca atvērta apmeklētājiem

Stiglovas Romas katoļu baznīca atvērta apmeklētājiem

2017. gada nogalē tika pabeigti remontdarbi Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcā. Baznīcai tiks..

Apstiprināta Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Apstiprināta Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

17. jūlijā Kārsavas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA Valsts un Eiropas..

Novada pagastos uzstādīti āra trenažieri

Novada pagastos uzstādīti āra trenažieri

Uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana..

Paziņojums par  zemes vienības iznomāšanu Salnavas un Mežvidu pagastos

Paziņojums par zemes vienības iznomāšanu Salnavas un Mežvidu pagastos

Ar Kārsavas novada pašvaldības 29.06.2017. lēmumu (sēdes prot. Nr.7.) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai uz..

Dabas parks „Numernes valnis” kļūst interesantāks apmeklētājiem

Dabas parks „Numernes valnis” kļūst interesantāks apmeklētājiem

Pēdējo divu gadu laikā Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un A/S „Latvijas..

Uzsākti darbi uzņēmējdarbības atbalstam Mežvidu pagasta Klonešnīkos

Uzsākti darbi uzņēmējdarbības atbalstam Mežvidu pagasta Klonešnīkos

Šī gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru..

Nūmērnes ezerā ielaisti līdaku mazuļi

Nūmērnes ezerā ielaisti līdaku mazuļi

5. jūnijā Kārsavas novada Nūmērnes ezerā tika papildināti esošie zivju resursi un ielaisti 7000 līdaku..

Pašvaldība iznomā zemes vienību Salnavas pagastā

Pašvaldība iznomā zemes vienību Salnavas pagastā

Ar Kārsavas novada pašvaldības 25.05.2017. lēmumu (sēdes prot. Nr.6.) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai uz..

Salnavas pamatskolā darbojas rosīgs vides izglītības pulciņš “Dabas draugi”

Salnavas pamatskolā darbojas rosīgs vides izglītības pulciņš “Dabas draugi”

Pulciņā darbojas pieci dalībnieki: Ilvars Gabranovs, Raivis Tutans, Arturs Zeiļuks, Agnese Skangale,  Mareks Krišāns, kuri..

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Mežvidos

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Mežvidos

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17…

Piesakieties jaunumiem

Sapratu