Izglītība

KMMS 2018./2019. mācību gadam uzņem audzēkņus
Kārsavas vidusskolas skolēni apmeklē Valsts robežsardzes koledžu

Kārsavas vidusskolas skolēni apmeklē Valsts robežsardzes koledžu

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība ”8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās..

“Izglītība un Karjera 2018”

“Izglītība un Karjera 2018”

6. aprīlī Rēzeknē notika reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2018”,..

Kārsavas vidusskolas skolniecei A. Nalivaiko augsti sasniegumi pētniecisko darbu konferencē

Kārsavas vidusskolas skolniecei A. Nalivaiko augsti sasniegumi pētniecisko darbu konferencē

Pamatojoties uz Latgales reģiona skolēnu pētniecības darbu konferencē sasniegtajiem rezultātiem, Kārsavas vidusskolas 11. a klases..

Kārsavas pilsētas bibliotēkā viesojās skolēni no vidusskolas

Kārsavas pilsētas bibliotēkā viesojās skolēni no vidusskolas

13. aprīlī Kārsavas vidusskolas 2.b klases skolēni apmeklēja Kārsavas pilsētas bērnu bibliotēku. Kultūras nama vestibilā..

Baltu valstu literatūras nedēļa Kārsavas vidusskolas jaunākajiem skolēniem

Baltu valstu literatūras nedēļa Kārsavas vidusskolas jaunākajiem skolēniem

Kārsavas vidusskolas 2.b klases skolēni piedalījās starptautiskajā skolu bibliotēku projektā Baltu valstu literatūras nedēļā no..

Kārsavas vidusskolas korim „Akustika” augsti sasniegumi skatē

Kārsavas vidusskolas korim „Akustika” augsti sasniegumi skatē

Koru skate ir būtisks sagatavošanās posms Dziesmusvētkiem. Šī gada 9. aprīlī Kārsavas vidusskolas 5.–11.klašu koris..

Mežvidu pamatskolas skolēniem izcili panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Mežvidu pamatskolas skolēniem izcili panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs

28. martā Rīgā norisinājās Latvijas Mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās muzikāli talantīgi skolēni vecumā no 12..

Pašvaldība aicina 9. klases skolēnus pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Pašvaldība aicina 9. klases skolēnus pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Kārsavas novada pašvaldība aicina novada 2017./2018. mācību gada 9. klases skolēnus, kas uz nodarbinātības brīdi ir..

Vecmāmiņas vada Lieldienu darbnīcu Kārsavas PII

Vecmāmiņas vada Lieldienu darbnīcu Kārsavas PII

Kārsavas pirmsskolas iestādes Skudriņu grupiņā Zaļajā ceturtdienā valdīja rosība, tika gaidīti ciemiņi – Karinas un..

Piesakieties jaunumiem

Sapratu