Kārsavas novada pašvaldība informē, ka biznesa ideju konkursu “STEP UP!”* notiek arī šogad, un jau sesto gadu interesenti ir aicināti pieteikt savu dalību. Biznesa ideju realizācijai no pašvaldības budžeta šajā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un viena projekta atbalstāmā summa var sasniegt līdz pat 2 000 eiro.

Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss “STEP UP!” dod iespēju ikvienam Kārsavas novada iedzīvotājam realizēt savu ideju jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai. Pieteikumi konkursam jāiesniedz viena mēneša garumā (no 9.septembra līdz 9. oktobrim).

Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un jāiesniedz tā Kārsavas novada pašvaldībā, kā arī elektroniski jāaizpilda de minimis atbalsta uzskaites veidlapa. Iesniegtās idejas tiek vērtētas divās kārtās. Katrs pieteikums iziet cauri pirmajai vērtēšanai, kuras laikā tiek pārbaudīta iesniegto dokumentu atbilstība nolikumam. Otrās kārtas iekļuvušajiem pretendentiem ir jāsagatavo savas biznesa idejas prezentācija un jāiepazīstina ar to žūriju, kuri arī noteikts atbalstītās biznesa idejas un līdzfinansējuma apjomu.

Konkurss norisinās jau sesto gadu pēc kārtas un šajā laikā atbalstu sava uzņēmējdarbības plāna īstenošanai ir saņēmuši 22 Kārsavas novada iedzīvotāji un kopējais piešķirtais finansējuma apjoms sasniedza vairāk kā 20 000 eiro. Pilns saraksts ar atbalstītajiem projektiem ir skatāms Kārsavas novada mājaslapā –karsava.lv/uznemejdarbiba/biznesa-ideju-konkurss.

Ministru kabinets 2018.gada 21.novembrī pieņēma noteikumus Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, kuri stāsies spēkā 2019.gada 1.jūnijā. Noteikumi nosaka de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošanu, tās saturu un uzturēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirtas sistēmas lietošanas tiesības. De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošana kļūs obligāta no 2019.gada 1.jūlija. Ar 2019.gada 1.jūliju zaudē spēku visi Ministru kabineta noteikumi, kuri šobrīd nosaka deklarāciju apmaiņas kārtību de minimis atbalsta piešķiršanai un uzskaitei.

de-minimism-infografika

Ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” var iepazīties šeit.

Vairāk informācijas par de minimis atbalsta uzskaiti šeit.

De minimis sistēma pieejama šeit.

De minimis atbalsta uzskaites sistēma

pdf-icon.pngDe minimis atbalsta uzskaites sistēmas atbalsta pretendenta lietotāja rokasgrāmata2.47 MB

Sīkāka informācija par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa norisi un konsultācijas projekta veidlapas aizpildīšanā var iegūt pa tālr. 29327265 vai e-pastu: [email protected].

 

pdf-icon.pngKonkursa nolikums1.16 MB

doc-icon.pngPieteikuma veidlapa26.42 kB

Anna Zīmele
Tūrisma organizatore


* “Step Up” tulkojumā no angļu valodas “Solis augšup”