Kārsavas novada pašvaldība aicina iesniegt savas uzņēmējdarbības idejas ikgadējā konkursā “STEP UP!”. Biznesa ideju realizācijai no pašvaldības budžeta šajā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un viena projekta atbalstāmā summa var sasniegt līdz pat 2 000 eiro.

Biznesa ideju konkurss “STEP UP!” dod iespēju ikvienam Kārsavas novada iedzīvotājam realizēt savu ideju jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai. Pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 25. augustam.

Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un jāiesniedz tā Kārsavas novada pašvaldībā. Iesniegtās idejas tiek vērtētas divās kārtās. Katrs pieteikums iziet cauri pirmajai vērtēšanai, kuras laikā tiek pārbaudīta iesniegto dokumentu atbilstība nolikumam. Otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem ir jāsagatavo savas biznesa idejas prezentācija un jāiepazīstina ar to komisija, kas arī noteikts atbalstītās biznesa idejas un līdzfinansējuma apjomu.

Sīkāka informācija par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa norisi un konsultācijas projekta veidlapas aizpildīšanā var iegūt pa tālr. 29327265 vai e-pastu: inga.zagorska@karsava.lv

Vairāk informācijas par De minimis atbalsta uzskaites sistēmu meklējama šeit.

pdf-icon.pngKonkursa nolikums166.24 kB

doc-icon.pngPieteikuma veidlapa 49.50 kB

Inga Zagorska
Kārsavas novada tūrisma organizatore