Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga”” iesniegtos jauniešu apmaiņas projektus „Jo dziļāk mežā, jo zaļāk!” un „Entrepreneurship through thiking”, kas tiks īstenoti programmas “Erasmus +: Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekta „Jo dziļāk mežā, jo zaļāk!” mērķis ir veicināt jauniešos izpratni par mežu kā nacionālo resursu, kā arī veicināt jauniešu izglītošanu par to kā meža bagātības var mijiedarboties ar uzņēmējdarbību. Jauniešu apmaiņas projekts ir ieguvis programmas „Erasmus: Jaunatne darbībā” finansējumu 15 800 EUR apmērā. Jauniešu apmaiņas gaitā no 6. līdz 13. septembrim 30 jaunieši no Armēnijas, Moldovas, Polijas, Ukrainas, Bulgārijas un Latvijas izzinās dabas parka „Numernes valnis” vērtības, piedalīsies ikgadējā biedrības „Pūga” organizētajā nakts sēņošanas festivālā „Ejom bakuot!”, dalīsies ar savu valstu pieredzi dabas vērtību apzināšanā, kā arī, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstīs sevī biznesa dzirksti un izveidos foto izstādi „Tuvāk dabai, tuvāk sev!”, kas pēc projekta beigām būs apskatāma Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā.

Savukārt otrais biedrības „Pūga” projekts tiks īstenots Armēnijā, kur laikā no 4. līdz 11. oktobrim tiksies 30 jaunieši no Latvijas, Armēnijas, Ukrainas, Vācijas, Nīderlandes un Gruzijas, lai caur pārgājieniem, neformālām apmācībām un pieredzes apmaiņu, izprastu uzņēmējdarbības būtību, dabas resursu un tūrisma nozīmi sava biznesa radīšanā. Šis jauniešu apmaiņas projekts ir ieguvis programmas „Erasmus: Jaunatne darbībā” finansējumu 15 400 EUR apmērā

Biedrība „Pūga” ir veiksmīgi īstenojusi savu pirmo jauniešu apmaiņas projektu „Senie arodi mūsdienu gaismā”, kura gaitā jaunieši no Moldovas, Armēnijas, Lietuvas, Ukrainas, Gruzijas un Latvijas maija vidū iepazina Latgales senos arodus, kā arī dalījās ar savu valstu pieredzi seno amatu saglabāšanā un apguva biznesa iemaņas.