Volejbols notiek pirmdien un trešdien:
plkst. 17:00 bērni tiek aicināti uz Kārsavas vidusskolas zāli
plkst. 19:00 jaunieši tiek aicināti uz Malnava skoledžas zāli. 

Volejbols notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros.