Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros aicinām bērnus un jauniešus uz bezmaksas volejbola nodarbībām.

Vienas grupas nodarbība ir plānota 90 minūtes.

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja