logo_jaunie_petnieki

Augusta sākumā projekta “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība” ietvaros vairāki jaunie kārsavieši un apkārtējo novadu skolēni, piedalījās izzinošās, radošās un izglītojošās nodarbībās. Četru dienu garumā noritēja “Jauno pētnieku vasaras akadēmija”, kurā Kārsavas novada bērni un jaunieši iepazina Kārsavas vēsturi, novadpētniecības nozīmi un pamatprincipus, kā arī praktiski apguva novadpētnieka darba prasmes.

“Jauno pētnieku vasaras akadēmijas” mērķis bija radīt saturīgas un interesantas  brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, iepazīstot Kārsavas vēsturi un kultūras daudzveidību, kā arī palīdzēt jaunajai paaudzei izprast vēstures notikumus un to saistību ar mūsdienām.

Bērni un jaunieši kopā ar Kārsavas bibliotēkas vadītāju Intu Jurču iepazina novadpētniecības lomu un iespējas piedalīties sava novada kultūrvēstures saglabāšanā, kā arī veica novadpētnieka darbus – fotogrāfēja, aprakstīja, zīmēja u.c.

Kopā ar mākslinieci un ebreju biedrības „Goraļ” vadītāju Ilānu Lisagoru akadēmijas dalībnieki devās Kārsavas ielās, lai meklētu un iemācītos atpazīt  dažādas nacionālās iezīmes dzīvojamajās mājās, sabiedriskās celtnēs, to rotājumos, arī – kapakmeņos un dažādos uzrakstos.

Katru dienu radošās, atraktīvās nodarbībās plašāk tika iepazīta kāda kultūra – ebreju, krievu, latviešu vai latgaļu.  Kopā ar Kristapu Rasimu izzināts, kā daudznacionālās kultūrvēstures nemateriālās vērtības apzināt un radoši atdzīvināt atraktīvos iestudējumos, kas kopīgs un atšķirīgs, dažādu tautību pasaku dramatizējumos…Tika izzinātas tradīcijas, veidoti ornamenti un tautiskie raksti, kopīgi izpētītas rakstības atšķirības, apgūtas  dziesmas un rotaļas Ināras Rasimas vadībā.

“Jauno pētnieku akadēmija” ir projekta “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība” aktivitāte, ko īsteno Kārsavas novada krievu kultūras biedrība “Utroja” kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām – Ludzas biedrību “Kira”, Rēzeknes ebreju biedrību ”Arayn” un biedrību “Sadarbības platforma”.

Kārsavas novada krievu kultūras biedrības “Utroja” īstenotais projekts “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība” notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotās “Latgales NVO projektu programmas 2017” ietvaros.

Foto galerija no nometnes šeit: karsava.lv

Plašāka informācija: Ināra Rasima
Mob. tālrunis: 29330637, e-pasts: inaraktn@inbox.lv