Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, ar mērķi ierobežot “Covid – 19” vīrusa izplatību, pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības rīkojumu, KĀRSAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA (Kārsavas pilsētā un novada pagastos)

no šā gada 16.marta līdz šā gada 14.aprīlim NEVEIC

 • APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANU KLĀTIENĒ
 • APLIECINĀJUMU IZDARĪŠANU UN CITU UZDEVUMU PILDĪŠANU.
  Nepilngadīgo un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un likumisko interešu jautājumus bāriņtiesa risinās attālināti, izmantojot e-vidi.
  Neatliekamos gadījumos ar bāriņtiesu iespējams sazināties:
   telefoniski pa tālr. 28686146 (bāriņtiesas priekšsēdētāja),
  28686398 (bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece) darba laikā no pl.8:00 līdz 16:00
   Uz iestādes oficiālo e-pasta adresi barintiesa@karsava.lv vai caur
  portālu www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” sūtot ar
  drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus un citus
  dokumentus
   sūtot dokumentus ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību
   īpaši steidzamos un svarīgos gadījumos, iesniedzot iesniegumu
  Kārsavas novada pašvaldības Vienotā klientu apkalpošanas centrā
  klātienē Vienības ielā 53, Kārsavā (e-pasta adrese karsava@pakalpojumucentri.lv, mob. t. 28080810) darba laikā no pl.
  8:00 līdz 16:30.

Sandra Čeirāne
Kārsavas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja