Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu,  Kārsavas novada pašvaldības 15.03.2021. rīkojumu,

KĀRSAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA no šā gada 16.marta  līdz šā gada 6.aprīlim strādā attālināti.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē un apliecinājumu veikšana (darījumu, pilnvaru sastādīšana un apliecināšana u.c.) bāriņtiesā NENOTIEK.

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar bāriņtiesu  elektroniski,

e-pasts barintiesa@karsava.lv.

Kontakttālruņi:

  • Kārsavā pa tālr. 28686398 vai 28686146
  • Mērdzenes pagastā  pa tālr. 28723357
  • Goliševas pagastā pa tālr. 29463290
  • Mežvidu pagastā  pa tālr. 28300762