Kārsavas vidusskolas 1. – 4.klašu  skolēni starptautiskā skolu bibliotēku projekta „Baltu literatūras nedēļas’’ ietvaros, kas šogad norisinājās no 25. marta līdz 2. aprīlim, pētīja lietuviešu tautas tradīcijas, mācījās arī saprast un runāt lietuviski. Skolēni lasīja lietuviešu rakstnieka Vītauta V.Landsberģa „Sliņķu pasakas”, pēc tam tās ilustrēja un veidoja izstādi.

Piektdien, 29. martā, notika noslēguma pasākums 1. – 4. klašu skolēniem, kur tika pārbaudītas viņu zināšanas daudzās jomās. Skolēniem vajadzēja uzminēt dažādu dzīvnieku, putnu un apģērbu nosaukumus lietuviešu valodā, atpazīt dažādas sasveicināšanās un pieklājības frāzes lietuviešu valodā, atšķirt latviešu un lietuviešu zēnu un meiteņu vārdus, kā arī prast nolasīt vienu un to pašu dzejoli latgaliešu un lietuviešu valodā. Skolēniem tika doti latgaliešu dzejnieka Ontona Slišāna dzejoļi no krājuma „Rūtaļu vydā”. Viņa dzejoļus lietuviski ir atdzejojusi Kristina Vaisvalavičiene. Pasākuma noslēgumā visi skolēni vienojās kopīgā dejā, latviešu dziedātāja Laura Reinika dziesmā lietuviešu valodā ‘’Es skrienu’’.

Ilona Cibuļska
Kārsavas vidusskolas skolotāja