10.jūlijā Kārsavas pilsētas bibliotēkā tika atklāta baltinavietes Aijas Keišas plecu lakatu izstāde. Atzinīgi novērtējot Aijas darbu krāšņumu un gaumīgo krāsu salikumu, klātesošajiem bija iespēja iepazīt vēl citus Aijas talantus – pērļu rotu izgatavošanu, skanīgo dziedāšanu un akordeona spēlēšanu.

Pasākumā Aijai piebiedrojās viņas māsa Anita Kaša, kura ir talantīga cimdu adītāja, kurai patīk izzināt senos cimdus rakstus. Izstādē varēja aplūkot gan senos Abrenes cimdus, gan no Jetes Užānes noskatītus rakstus. Klātesošajiem bija patīkams pārsteigums enerģētiskie muzikālie priekšnesumi kopā ar Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dalībniekiem!

Paldies Aijai Keišai un Anitai Kašai par lielisko un iedvesmojošo savu rokdarbu prezentāciju. Aijas Keišas lakatus var aplūkot līdz 30. jūlijam!

Inta Jurča
Novada bibliotēku koordinators