Latvija sāks savas simtgades svinības – tas notiks 4. maijā, pulksten 14:00, aizsākot simtgades svinības, notiks vērienīga akcija ar nosaukumu “Apskauj Latviju” un Baltā galdauta svētki, kad Latvijas pierobežā satiksies cilvēku rokas un gara spēks.

Akcija vērsta uz Latvijas tautas vienotību un piederības sajūtas stiprināšanu. Tās ietvaros Kārsavā, Upes ielā 1,  paredzēts iestādīt simts ozolu, kas simboliski veidos Latvijas kontūru.

Galveno svētku ozolu Kārsavā stādīsim pie novada “Krosta” estrādes 4. maijā plkst. 14:00, savukārt vēlāk turpināsim 100 ozolu stādīšanu, veidojot Latvijas kontūru,  Upes ielā 1 ( pāri Šņitkas upei). Uz ozolu stādīšanu īpaši gaidīsim Kārsavas novada goda pilsoņus.

Simts ozolu stādīšana notiek sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, ozolu stādus nodrošina VAS „Latvijas valsts meži”. Latvijas simtgades ozolu stādīšanas akcijā aicināts piedalīties ikviens Kārsavas novada iedzīvotājs, līdzi ņemot lāpstas un darba cimdus, pēc ozolu stādīšanas aicinām “Krosta” estrādē, savā kopienā, ģimenē, draugu lokā 4.maijā svinēt Baltā galdauta svētkus!

Svinīgā svētku svinēšanā piedalīsies vīru vokālais ansamblis “Ozoli’ un vokālais ansamblis “Konsonanse”, kā arī baudīsim muzikālus sveicienus no kapellām “Malnavas muzikanti”, “Sābri”, “Sābreiši” un Bozovas etnogrāfiskā ansambļa muzikantiem. Līdzi aicinām ņemt groziņu ar saviem iecienītajiem gardumiem. Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim mūsu brīvību!

Iecere stādīt ozolus veicinās Latvijas kā nacionālas valsts identitātes definēšanu un vienlaicīgi paliekošu 21. gs. Latvijas un Latgales vērtību radīšanu un saglabāšanu.

Anna Zīmele
jaunatnes lietu speciāliste