lauku_celi_uzsakti

Veiksmīgi uz priekšu rit darbi Alejas, Nākotnes ielā un ceļa posmos Soldoni – Šoseja,  Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi, kurus veic  SIA „Rubate”, ceļu būvuzraugs no SIA “BaltLineGlobe”.

Jūnija mēnesī uzņēmējs ir veicis visu caurteku izbūvi Alejas ielā, uzsākta sāngrāvju tīrīšana un rakšana. Pēc vietējo iedzīvotāju lūguma un saņemtajiem iesniegumiem tika nolemts izbūvēt papildus nobrauktuves ar caurtekām, lai varētu piekļūt saviem īpašumiem. Nākotnes ielā, autoceļu posmos Soldoni – Šoseja un Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi ir uzsākta sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas darbi.

Informāciju par projekta norisi var saņemt Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā pie projektu vadītājas Ineses Lipskas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KODAK Digital Still Camera

Inese Lipska
Projektu vadītāja


Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.