Kārsavas novadā sadzīves atkritumus šķirojam kopš 2015. gada 1. maija. Iespēja iesaistīties atkritumu šķirošanas sistēma ir bijusi ikvienam, jo šķirotos atkritumus bez maksas var nodot katra pagasta centrā, pie skolām un pašvaldības iestādēm, kā arī šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Stacijas ielā 40, Kārsavā.

Pasaules pieredze rāda, ka šīs sistēmas ieviešana nav viegls uzdevums, jo tas prasa cilvēka ieradumu un domāšanas maiņu. Labā ziņa ir tā, ka atkritumus šķiro visos pagastos! Vairāk nekā puse no visa šķiroto atkritumu apjoma ir nodota Kārsavas pilsētas teritorijā, bet pagastos sadalījums ir daudz maz līdzīgs (skatīt grafiku).

skiruotie-atkritumi

Ne tik laba ziņa ir tā, ka pusotra gada laikā ir sašķiroti tikai 208 m3 sadzīves atkritumu, taču, tajā pašā laika periodā SIA “ALAAS” no Kārsavas novada teritorijas ir izveduši 10 227m3 nešķirotu sadzīves atkritumu. Tas nozīmē, ka sašķirojam tikai 2,14% no radītajiem sadzīves atkritumiem, pārējie 97,86% nonāk atkritumu poligonā. Salīdzinājumam – Latvijā 9% no saražotajiem atkritumiem tiek izmantoti atkārtoti. Vidēji Eiropā 39%. Cik procentus no saviem atkritumiem sašķiro Tu?

Kopš 2016. gada 10. marta fiziskas personas Kārsavā bez maksas var nodot arī sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (elektroiekārtas, nolietotas riepas, baterijas un akumulatorus, eļļas un to filtrus, luminiscētās spuldzes). Septiņu mēnešu laikā ir nodotas 1,14 tonnas nolietoto riepu, 16 kg luminiscēto spuldžu un 1,1 tonna elektroiekārtu.

Atgādinām, ka pagastos šķirotos atkritumus bez maksas var nodot katra mēneša 3. pirmdienā no plkst. 9.00, kā arī ir iespēja vienoties ar pagasta pārvaldnieku par individuālu laiku. Stacijas ielā 40, Kārsavā Šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir atvērts katru trešdienu no plkst. 16.00 līdz 17.00. Par individuālo laiku var vienoties zvanot 28343926 (J.Vorkalis).

2017. gadā Kārsavas novada pašvaldība plāno turpināt attīstīt atkritumu šķirošanas sistēmu, tāpēc mums ir ļoti svarīgi uzzināt Jūsu viedokli par tās trūkumiem un uzlabošanas iespējām. Aicinām izteikt savu viedokli, sūtot ziņu Vides pārvaldības speciālistam Jurim Vorkalim: juris@vorkalis.lv.

Juris Vorkalis
vides pārvaldības speciālists