maketetajsesf-1

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kārsavas vidusskolas 6.a un 6.b klases skolēni un audzinātājas 30.oktobrī devās uz Gulbeni, lai piedalītos karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Atklāj dzelzceļu no jauna”, kas ļauj iepazīt Latvijas dzelzceļa pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās profesijas un noskaidrot, kur tās iespējams apgūt.

2.septembrī Gulbenes dzelzceļa stacijā darbu uzsāka izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”, kurā izvietotas vairāk nekā 20 interaktīvas un izglītojošas ierīces. Ar ierīcēm darbojoties, mūsu skolēni izzināja dzelzceļa vēsturi, iepazinās ar tehniskām un inženierzinātņu jomām, komunikāciju veidiem un drošību dzelzceļa tuvumā. Tāpat skolēni varēja kļūt par mašīnistu, iegūt biļeti braucienam uz sev izvēlētu galamērķi, prātot, kā lokomotīvei ātrāk nokļūt depo, izmantojot pēc iespējas mazāk pārmiju, veikt uzdevumus, lai, piemēram, piekrautu vagonus, iepazītu dzelzceļa profesijas, uzzināt par lokomotīvju attīstību un pasaulē modernāko un ātrāko vilcienu, kurš spēj sasniegt ātrumu 600km stundā un pašam pamēģināt to vadīt. Skolēni izmantoja iespēju nofotografēties kā vēsturiskas lokomotīves vadītājam un aizsūtīt foto uz savu e-pastu.

Aizraujošiem piedzīvojumiem bagāta izvērtās  SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” organizētā ekskursija pa bānīša depo un izbrauciens ar rokas drezīnu. Kā atzina paši skolēni, šis izbrauciens viņiem bija vēl nebijis, neparasts piedzīvojums, tāpat kā vagonu un bānīša apskate. Arī centrā “Dzelzceļš un Tvaiks” skolēni ar interesi klausījās ekskursijas vadītāja stāstījumu, piedalījās visās piedāvātajās aktivitātēs, uzdeva jautājumus. Pēc ekskursijas daudzi skolēni izteica vēlmi vēlreiz atgriezties Gulbenē un piedalīties citās aktivitātēs.

Anita Lele un Ilga Voite
Kārsavas vidusskolas 6.a un 6.b klases audzinātājas